top of page

שעות הפעילות:
אגדה מרכז:  ימים א' - ה' 9:30-12:30 • א' ב' ד' ה' 16:30-19:00 

אגדה גליל-ים: ימים ב' - ד' 16:30-19:00 
הפעילויות מתקיימות עפ״י הלוחות המצורפים.
ההרשמה לפעילות עם כרטיסיה דרך האפליקציה.

רכישת כרטיס חד פעמי דרך האתר.

לוח פעילויות חודשי גליל ים יולי.png
לוח פעילויות חודשי יולי.png
bottom of page